ตรงชื่อเล่นวงกลมตอนลอคหน้าจอใส่ชื่อใสรูปยัไงครับ

การสนทนาใน 'Vivo Club' เริ่มโดย Paradorn Mankong, 31 พฤษภาคม 2016

    ตรงชื่อเล่นวงกลมตอนลอคหน้าจอใส่ชื่อใสรูปยัไงครับ
     
    กดแช่ไว้ตรงเครื่องหมายบวกคับเพิ่มรุปชื่อได้เลยคับ
     

แบ่งปันหน้านี้