J7. จะขายได้เท่าไหร่

การสนทนาใน 'LG Club' เริ่มโดย ไอร่อ้วน อ้วน เอ้ยยย, 18 มกราคม 2016

  J7. จะขายได้เท่าไหร่
  [​IMG]
   
 1. 6000-6500
   
  รีบๆเลยก่อนจะตกไปกว่านี้
   

แบ่งปันหน้านี้